Saturday, May 21, 2011

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಮಿಂದಾಗ!

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಮಿಂದಾಗ!

ನಗುವ ಬೆಳಕಲಿ ಕುಣಿ ಅನ್ನುತಿದೆ ಮನ,
ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಿನಲಿ ಕವನ ಗೀಚೆಂದಿದೆ,
ಇಬ್ಬನಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಚಾರಣವ ಮಾದೆಂಡಿದೆ,
ಮಂಜಿನಲಿ ಮಿಂದ ಹೂವ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮುಡಿಸೆಂದಿದೆ.

No comments:

Post a Comment