Wednesday, September 7, 2011

ವೊರ್ಕ v/s ವೋಡ್ಕಾ

ವೊರ್ಕ v/s ವೋಡ್ಕಾ

ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಒರ್ಕಾ,
ಎಂಪ್ಲಾಯೆಗಳು ಹೇಳುವರು ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕಾ
ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡೋಕ,
ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವರು ಬಕ್ರ,

ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಗಳು ಆಫೀಸ್ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ನೋಡಾಕ,
ಮ್ಯಾನೆಜರಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಳಕಾ,
ಅತ್ತ ಆನ್ ಸೈಟ ಜನ ನಮ್ಮ ಜನನ್ನ ಬೈದ್ಕೊಳಕಾ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹಾಜರಿಗೆ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳಕಾ,
ಹಳೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಶಾಪ ಹಾಕೋಕ,
ಇತ್ತ ಎಂಪ್ಲಾಯೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೋತ ಇದ್ರೂ ವೋಡ್ಕಾ!!

-Chandseu-

No comments:

Post a Comment